"Kom-Pas" Akvarieservice
 

Cichlider kommer fra hele Verden.

Eksempler på forskellige cichlidetyper og akvarier er for eksempel:

Malawi cichlider, som er inddelt i 2 grupper, klippekyst cichliderne og fritsvømmerne. Klippekyst cichliderne bør være i akvarier på minimum 250 l., da de bliver omkring 12-15 cm.. Disse cichlider er meget aggressive og bør derfor, for at få fordelt aggressionerne ud være mange i akvariet. Vi anbefaler ca. 25 fisk i et 250 l. akvarie. Fritsvømmerne bliver ca. 15-30 cm. og bør være i akvarier på minimum 530 l. akvarier, der bør være ca. 10-15 stk. i akvariet, hvis det kun er fritsvømmere. Hvis akvariet er blandet med fritsvømmere og klippekystcichliderne afhænger det af blandingen, hvor stort akvariet skal være og hvor mange der bør være. Da der er mange fisk, bør der være meget cirkulation og filtrering på akvariet, samt ofte vandskift. Malawicichlider bør ikke blandes sammen med selskabsfisk.

Eksempler på Malawicichlider:

                  

Aulonocara jacobfreibergi     Labidochromis hongi          Ps. saulosi

             

              Tanganyika cichliderne er fra en anden afrikansk sø, som også har farver, men ikke lige så meget. Deres forskelligartede adfærd er dog vældig interessant. F.eks. findes der både sneglehuslegende cichlider, hulelegende cichlider samt fritsvømmende mundrugere i mange forskellige varianter og former. De fleste Tanganyikacichlider bør ikke blandes med selskabsfisk.

Eksempler på Tanganyika cichlider:

 

Altolamprologus compressiceps sumbo shell             Altolamprologus calvus black

 

Julidochromis transcriptus                              Neolamprologus leleipi

  

Neolamprologus multifasciatus                     Neolamprologus meleagris/stappersi

  

Tropheus duboisi                                                Tropheus moliro

Amerikanske cichlider er mangfoldige i udseende og adfærd. Der findes store cichlider, som kræver store akvarier op til ca. 600 liter samt helt små dværgcichlider som også kan sættes i selskabsakvarier.

Så findes også dem, der er lige midt i mellem, som man kan have ca. 3-4 par af når de er fuldvoksne i et ca. 250 liters akvarium. 

Nogle af de større cichlider er fisk, som man også vælger til selskabsakvariet, som mange kender i forvejen så som Skalaren, som fås i mange farver. 

Andre cichlider, så som Discus, er mere sarte og kræver specielt blødt vand for at trives optimalt, samt specielt foder som ikke er tørt f.eks. myggelarver og små rejer kaldet artemia, som er frosset ned, man optør det så først. Man kan også supplere med levende foder. Hvis man er heldig, kan man vende dem til tørfoder. Discus kan være i selskabsakvarier med andre småfisk, men ikke andre større fisk.

Man skal være varsom med hvilke typer man blander sammen da nogle af de store typer kan være meget aggressive.

Eksempler på store amerikanere:

      

Albino tiger oscar                                                 Nandopsis salvinii

      

Rød albino oscar                                               H. nicaraguensis par

 

Eksempler på amerikanske dværgcichlider:

      

Apistogramma agassizi                                        Sommerfuglecichlide par

    

Apistogramma viejita                                            Apistogramma nijssenni

Eksempler på mellemstore amerikanere: 

   

A. pulcher (blå acara)                                                  Archocentrus sajica

 

Scalare

     

       Rød turkis Discus

           

Cobolt blå discus                                                        Red melon discus

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkis discus

Jens Søndergaard Nielsen | Kattekærstrædet 16, Orø, 4300 Holbæk  | Tlf.: 28897706 | kom-pas@info.dk